Từ năm 2018 C.TY TNHH KT QUỐC TẾ V&J. là nhà phân phối chính thức các mặt hàng của van Kitz tại Việt Nam.