VAN BI INOX - 150UTBM
prev
  • VAN BI INOX - 150UTBM
next

Van bi là một thiết bị cơ khí sử dụng góc quay nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ để đóng mở ngăn dòng chảy của lưu chất bên trong đường ống

Đặt hàng