VAN MỘT CHIỀU SCV-4
prev
  • VAN MỘT CHIỀU SCV-4
next

Ứng dụng: hơi nóng, dầu, nước, khí nén, lưu chất khác...

Áp suất: 1.6 MPa

Nhiệt độ: 200 độ C

Đặt hàng