VAN MỘT CHIỀU BÍCH SCV-4EN
prev
  • VAN MỘT CHIỀU BÍCH SCV-4EN
next

Ứng dụng: hơi nóng, nước, khí nén, dầu, lưu chất khác...

Áp suất: 1.6 MPa

Nhiệt độ: 300 độ C

Đặt hàng