ỐNG NỐI GIẢN NỠ - EB-1J / 2J
prev
  • ỐNG NỐI GIẢN NỠ - EB-1J / 2J
next

Khớp nối giản nở lắp đặt trong hệ thống đường ống cho phép chúng nở ra hoặc co lại bơi tác dụng của nhiệt độ.

Khớp nối giản nở được ưu tiên dùng trong cái hệ thống tải nhiệt cao như đường ống dẫn dầu, hơi nóng, nước nóng....

Đặt hàng