ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT PG-2 YOSHITAKE
prev
  • ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT PG-2 YOSHITAKE
next

Đồng hồ áp suất Inox 316 Yoshitake

Mặt 100mm

Chân ren inox phi 21

Dãy đo: 0-6/10/16/25/40 bar

Đặt hàng