BƠM NƯỚC NGƯNG DẠNG CƠ PF-7000
prev
  • BƠM NƯỚC NGƯNG DẠNG CƠ PF-7000
next

Bơm thu hồi nước ngưng dạng cơ

Size: 25A, 40A, 50A, 80A

Max. Driving Pressure: 0.8 MPa

Max. Working Temperature: 180 degress

Đặt hàng