BẪY HƠI - TD-10NA
prev
  • BẪY HƠI - TD-10NA
next

Bẫy hơi - TD-10NA, Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ..

Đặt hàng