VAN MỘT CHIỀU - UOB / UOBM
prev
  • VAN MỘT CHIỀU - UOB / UOBM
next

Van một chiều là loại van chỉ cho lưu chất đi theo một hướng nhất định và ngăn không cho lưu chất chảy theo hướng ngược lại

Van một chiều dùng cho hơi nước nóng và lạnh,..

Đặt hàng