VAN CỬA - 10SMBF
prev
  • VAN CỬA - 10SMBF
next

Nước tĩnh điện 120C ..... 1.37MPa
220C Hơi nước, khí, dầu ..... 1.18MPa
300C Hơi nước, không khí, khí, dầu ..... 0.98MPa

Đặt hàng