VAN CẦU - 10SJBF
prev
  • VAN CẦU - 10SJBF
next

Van cầu là một thiết bị dung để đóng, mở, điều tiết dòng chảy của lưu chất bên trong hệ thống đường ống.

Van cầu còn có tên như van tay vặnvan chữ ngãvan yên ngựa

Nước  120C ..... 1.37MPa
220C Hơi, Khí nén, khí, dầu ..... 0.98MPa

Đặt hàng